Skip to content
Home » Notice and News » Program Majlis Apresiasi IPF 2023

Program Majlis Apresiasi IPF 2023

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Pada 19 Januari 2024, sebuah Majlis Apresiasi IPF telah diadakan di Hotel Good Hope Skudai, dengan tema Retro. Majlis tersebut telah dihadiri oleh majlis felow KDOJ sebagai bentuk penghormatan kepada Institusi Pembangunan Felow UTM yang telah mencapai matlamat dan tujuannya dengan penuh kejayaan.

Dalam majlis ini, ahli-ahli Institusi Pembangunan Felow diiktiraf sebagai tulang belakang kejayaan pelajar di UTM, memainkan peranan penting dalam membina jambatan kekeluargaan, serta memberikan impak positif kepada seluruh komuniti kampus. Penghargaan diberikan kepada setiap individu di dalam Majlis Felow yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, menjadi pelopor kecemerlangan akademik, dan peneraju dalam membentuk sahsiah serta nilai-nilai positif di kalangan pelajar UTM.

Tahniah disampaikan kepada setiap ahli Institusi Pembangunan Felow yang telah memberikan yang terbaik untuk menyumbang kepada kejayaan institusi ini. Kejayaan Majlis Felow dilihat sebagai cerminan daripada usaha bersama, kolaborasi, dan semangat keterlibatan yang tinggi. Tahniah juga kepada semua individu yang telah menerima anugerah pada malam tersebut.

Daripada kiri, Cik Nilam (pembantu felow KDOJ), Cik Anis (pembantu felow KDOJ), Cik Jieha (pembantu felow KDOJ), Encik Faez (felow KDOJ), Dr. Diya (felow KDOJ), Encik Fahim (pembantu felow KDOJ), Encik Kimi (pembantu felow KDOJ), dan Encik Mojtaba (pembantu felow KDOJ) | Terima kasih atas komitmen anda.

Majlis Apresiasi IPF diharapkan menjadi satu pengiktirafan setimpal dengan usaha dan kecemerlangan yang telah dicapai. Pihak pengurusan KDOJ menyampaikan terima kasih kepada semua individu yang terlibat, dan juga kepada semua yang hadir pada hari tersebut.

Terima kasih kepada semua yang telah menyumbang kepada kejayaan Majlis Apresiasi IPF ini.