Skip to content
Home » Notice and News » LATIHAN KEBAKARAN DAN PENGUNGSIAN Kolej Dato’ Onn Jaafar UTM

LATIHAN KEBAKARAN DAN PENGUNGSIAN Kolej Dato’ Onn Jaafar UTM

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
 
Latihan kebakaran dan pengungsian telah diadakan oleh ERT KDOJ dengan kerjasama Bahagian Keselamatan UTM, OSHE, Pusat Kesihatan UTM dan Seksyen Projek & Penyenggaraan, BPA, JTNCP, UTM.
Terima kasih juga kepada warga KDOJ dan keluarga JTNCHEPA yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini.