Skip to content

UTM Campus Sustainability Activities & Initiatives : PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT MALARIA KOLEJ DATO’ ONN JAAFAR 2022

Where

(Tempat program)

 

KOLEJ DATO’ ONN JAAFAR

Who

(Siapa yang terlibat, siapa perasmi)

1.       Majlis felo kolej kediaman

2.       Kakitangan pejabat Kolej Dato’ Onn Jaafar

3.       Jawatankuasa Mahasiswa Pelajar KDOJ

When

(Tarikh program)

2 – 3 November 2022

8 – 9 November 2022

Why

(Objektif)

1.      Memastikan kesihatan pelajar dan penghuni kolej kediaman dalam keadaan sihat.

2.      Mencegah penularan dan memberi rawatan dengan cepat dan baik.

 

How

(Pelaksanaan)

Program Pencegahan Penyakit Malaria ini diadakan untuk mencegah penyakit malaria terutama di dalam kelompok penghuni kolej kediaman Kolej Dato Onn Jaafar Universiti Teknologi Malaysia. Aktiviti ini bertujuan bagi mengesan dan mencegah pada peringkat awal kes dan memberikan rawatan segera jika terdapat kes daripada kelompok tersebut. 

            Selain itu, program ini merupakan salah satu program yang akan mendedahkan dan mempupuk semangat serta kerjasama dalam kalangan mahasiswa untuk lebih bersosial dengan pelajar lain dan kakitangan pejabat yang turut bersama – sama menjayakan program ini. Disamping itu, program ini juga dapat menyemai sikap tanggungjawab dalam kalangan pelajar untuk lebih mengambil berat tentang menjaga kesihatan bersama – sama

Impact

Community

Sustainability