Skip to content
Home » Notice and News » Energizer Dhuha #2 | Pastikan Semua Aktivitas Hidup Kita Ikhlas Untuk Allah dan Caranya Sesuai Dengan SyariatNya !

Energizer Dhuha #2 | Pastikan Semua Aktivitas Hidup Kita Ikhlas Untuk Allah dan Caranya Sesuai Dengan SyariatNya !

Kita Ini Hamba Allah !
Amalkan Ilmu Agar Allah Berikan Hidayah Taufik !

بسم الله الرحمن الرحيم

Dari Anas bin Malik r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Semua amal perbuatan manusia akan diserahkan di hadapan Allah SWT di hari kiamat dalam lembaran-lembaran tertutup. Lalu berkata Allah, tolak ini….dan terimalah itu…..maka berkatalah Malaikat, ‘Demi Allah aku tidak melihat dari orang (yg ditolak lembaran amalnya) itu melainkan segala kebaikan’. Kemudian Allah berkata ‘Amal perbuatan orang ini bukan untukKu dan Aku tidak akan menerima selain amal perbuatan yg diperuntukkan untukKu.”
Hadist dalam tafsir Ibn Katsir, penjelasan QS. Al Kahfi : 110

ﺍﻟﻠّٓﻬُﻢَّ ﺻـﻞِّ ﻋَﻠﻰٰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠٰﻰ ﺁﻟِﻪٖ ﻭَﻋِﺘْﺮَﺗِﻪٖ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻛُﻞِّ ﻣَﻌْﻠُﻮْﻡٍ ﻟَﻚَ. ﺃﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ ﺍﻟﻠّٰﻪَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢَ. ﻻَﺇِﻟٰﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻲُّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮْﻡُ ﻭَﺍَﺗُﻮْﺏُ ﺇِﻟَﻴْﻪِ. ﻳَﺎﺣَﻲُّ ﻳَﺎﻗَﻴُّﻮْﻡُ

Ya Allah, ampuni, selamatkan dan bahagiakan kaum Muslimin di dunia dan akhirat…

Ya Allah, kami berlindung kepadaMu dari penyakit kusta, gila, dan corona dan dari segala.

Aamiin allahumma aamiin

==================
“Barangsiapa menjaga shalat Dhuha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan.”
HR. Tirmidzi
==================

Islam Rahmatan lil Alamin..
Cukuplah Islam Untuk Mengatur Seluruh Kehidupan Kita !!!

@hak cipta milik Allah Swt, silakan disebarkan, tdk perlu izin